Jara er Telenor Norges wholesaletilbyder av telenett-tjenester og adgang til fastnett for telefoni og internett-aksess og mobile tjenester. Jara er Telenors infrastrukturenhet som tilbyr både Telenor konkurrerende teleselskaper lovpålagte og regulerte tjenester som alle skal ha på like vilkår og til like priser: kobberaksess, bitstrøm-aksess, operatøraksess og telelosji.

Jara har hovedkvarter på Fornebu utenfor Oslo, og daglig leder er Harald Krohg.

Eksterne lenkerRediger