Konger av Gondor

Wikimedia-listeartikkel
(Omdirigert fra Konge av Gondor)

Dette er en liste over Kongene av Gondor fra den fiktive verdenen Midgard, som ble skapt av forfatteren J.R.R. Tolkien. Gondors konger mente at Amandil, far til deres første konge, var etterkommer av Herrene av Andúnië, og dermed nedstammet fra Silmariën og dermed Kongene av Númenor.

Her er listen over Gondors konger fra Elendil til Eldarion: (r. står for regjerte)

Minalcar, sønn av kong Calmacil, regjerte som prinse-regent fra 1240–1304

 • 19. Minalcar ble kronet som Rómendacil II i år 1304 T.T., r. 1304–1366
 • 20. Valacar r. 1366–1432
 • 21. Vinitharya, kronet som Eldacar, regjerte 1432–1437
 • 22. Castamir stjal tronen i løpet av borgerkrigen i Gondor i 1437, ble drept i 1447
 • Eldacar tok tilbake tronen igjen, r. 1447–1490
 • 23. Aldamir r. 1490–1540
 • 24. Hyarmendacil II (Vinyarion) r. 1540–1621
 • 25. Minardil r. 1621–1634
 • 26. Telemnar r. 1634–1636. Døde i den store pesten med alle sine barn
 • 27. Tarondor r. 1636–1798. Nevø av kong Telemnar
 • 28. Telumehtar Umbardacil r. 1798–1850
 • 29. Narmacil II r. 1850–1856
 • 30. Calimehtar r. 1856–1936
 • 31. Ondoher r. 1936–1944. Died in battle with his two sons

Fíriel, datter av Ondoher, skulle ha vært regjerende dronning av Gondor, men ble forbigått av

 • 32. Eärnil II r. 1945–2043. Ble gitt kronen etter et års styre av riksforstanderen Pelendur. Eärnil var en etterkommer av kong Telumehtar Umbardacil
 • 33. Eärnur r. 2043–2050 (antakelig). Den siste kongen av Gondor


Elendil var den første konge også av Arnor, og ble etterfulgt av Isildur. Elendil regjerte over begge rikene som Høykonge av Dúnedain-i-eksil og Isildur tok også over som Høy konge etter sin fars død. Isildur overlot Gondors styre til Meneldils, sønn av Anárion, som ene konge av Gondor, men Isildurs kongelighet i det søndre riket fortsatte, siden hans slektslinje med rett var Høy konge over både Arnor og Gondor, men etter Isildurs død ble rikene delt. Isildurs arvinger regjerte i Arnor og Anárions arvinger regjerte i Gondor.

Eärnur (konge nr. 33) ble tatt i Minas Morgul og ble aldri sett igjen, og etter det ble kongeriket styrt av en riksforstander, en tittel som gikk i arv, helt til Elessar (Aragorn) kom og forente de to rikene igjen, og dermed ble han den første kongen av det Gjenforente riket av Gondor og Arnor.