Aldamir er en figur fra J.R.R. Tolkiens fiktive verden Midgard. Han var den 23. kongen av landet Gondor (siden Castamir blir regnet som den 22. til tross for at han ranet til seg tronen).

Han var den andre sønnen til Kong Eldacar av Gondor og etterfulgte sin far som konge av Gondor i år 1490 i det tredje tidevervet fordi hans eldre bror Ornendil ble drept av Castamir.

Hans femti år lange regjeringstid ble merket med konstante krigsferder mot Korsarene fra Umbar (blant dem var sønnene til Castamir) og Haradrim.

I T.T. 1540 ble Aldamir drept og han ble etterfulgt av sin sønn Vinyarion (som senere tok navnet Hyarmendacil II).

Forgjenger:
 Eldacar 
Konge av Gondor
(1490–1540 T.T.)
Etterfølger:
 Hyarmendacil II