Ornendil

Tolkien

I J.R.R. Tolkiens fiktive verden Midgard var Ornendil den eldste sønnen av Kong Eldacar av Gondor, og dermed også eldre bror av Aldamir (som senere ble konge av Gondor). I beleiringen av Osgiliath, i den gondorske borgerkrigen, ble Ornendils far drevet ut av Castamir tronraneren. Men Omendil var ikke så heldig at han unnslapp med sin far og ble drept av Castamir ved Osgiliaths fall.