Pelendur er en figur fra J.R.R. Tolkiens fiktive verden Midgard. Han var riksforstander av Gondor i tidsperioden 1944 - 1998 i tredje tideverv.

Pelendur ble født i år 1879, og var en etterkommer av riksforstanderen Húrin av Emyn Arnen. Frem til Pelendur ble alle riksforstandere utpekt av Gondors konger, og mange av dem var fra Húrins hus; etter Pelendur ble tittelen arvelig, og ble overført fra far til sønn.

I 1944 oppstod det en konstitusjonell krise i Gondor etter at dets konge, Ondoher, og hans sønner, Artamir og Faramir, ble drept i krigen mot Vognrytterne fra Rhûn. Pelendur styrte Gondor i ett år før en ny konge ble valgt. Det var to menn som gjorde krav på Gondors trone: Prins Arvedui av Arthedain som var gift med Ondohers datter Fíriel, og general Eärnil som hadde ledet Gondors seier over Vognrytterne. Arvedui baserte sitt krav på at han var en etterkommer av Isildur (den andre Høykongen av Arnor og Gondor, og onkel til Meneldil en av de første kongene av Gondor), og at han var gift med Fíriel, Kong Ondohers eneste overlevende barn, og ifølge gamle lover fra Númenors tid skulle kongens eldste barn overta tronen, uansett kjønn.

Pelendur overbeviste det kongelige rådet om å gi tronen til Eärnil, og begrunnet det med at «Kronen og kongeligheten i Gondor tilhører bare ætlingene til Meneldil, sønn av Anárion, som Isildur tiltrodde riket til. I Gondor blir denne arvtakningen bare regnet gjennom sønner, og vi har ikke hørt at loven er annerledes i Arnor». Selv om Númenor hadde hatt tre regjerende dronninger avslo Pelendur Fíriels krav til tronen, og hevdet at i Númenors tid var det fredelig nok til å tillate kvinner i å styre, men nå var det behov for sterk ledelse som bare fantes blant menn. Det, i tillegg til at Eärnil tilhørte slektstreet til Anárion, gjorde ham til et mer tiltrekkende valg, og han ble kroner til Eärnil II i 1945.

Selv om Pelendur hindret en mulig gjenforening av de to rikene, kan man også argumentere for at han reddet Gondor fra en ny borgerkrig som Ættefeiden. Eärnil var en stor og populær general som nylig hadde ledet Gondor i en seier mot dets fiender, og ble derfor regnet som en helt, mens Arvedui ble regnet som en utlending, og valget av han kunne ha skapt stor spenning blant Gondors befolkning. Det var derfor at Aragorn var forsiktig da han gjorde krav på Gondors trone mot slutten av tredje tideverv.

Etter at Eärnil II ble kronet fortsatte Pelendur å tjenestegjøre som riksforstander frem til sin død i år 1998. Han ble etterfulgt av sin sønn, Vorondil, som ble den første til å arve riksforstander-tittelen. Hans barnebarn, Mardil Voronwë, ble den første regjerende riksforstanderen.