Húrin av Emyn Arnen

Húrin av Emyn Arnen er en figur fra J.R.R. Tolkiens fiktive verden Midgard. Han var en adelsmann fra Gondor, grunnleggeren av slektshuset Húrins hus, og tjenestegjorde som riksforstander av Gondor i regjeringstiden til kong Minardil (1621-1634 tredje tideverv), den 25. kongen av Gondor. Tittelen riksforstander hadde eksistert siden regjeringstiden til Gondors åttende konge, Rómendacil I, men Húrin er den tidligste vi vet om.

Húrin var av gammel númenorsk herkomst, men hadde ikke noe forbindelse til den kongelige slekten av Elendil. På grunn av hans visdom og pålitelighet ble han utpekt av kong Minardil til å tjenestegjøre som hans riksforstander, hvor han fungerte som kongens hovedrådgiver. Minardils etterfølgere begynte å velge sine riksforstandere blant Húrins etterkommere, og etter flere generasjoner ble tittelen arvelig.

Uten om dette er lite kjent om Húrins liv, men det er mulig at han døde som følge av den store pesten som herjet i store deler av Midgard i 1636.