Mardil Voronwë

Minardil Voronwë er en figur fra J.R.R. Tolkiens fiktive verden Midgard. Han var den første regjerende riksforstander av Gondor.

Mardil ble født i år 1960 i tredje tideverv, og etter at hans far Vorondil døde i år 2029 overtok han embetet som riksforstander. På dette tidspunktet hadde stillingen blitt arvelig, men den gikk fortsatt ut å å være hovedrådgiver til Gondors konge. Han tjenestegjorde først i de siste leveårene til kong Eärnil II, og dermed til hans sønn, kong Eärnur.

Mardil måtte dessverre ta på seg den vanskelige oppgaven om å kontrollere Eärnur, som ble terget av Heksekongen av Angmar, som nå holdt til i Minas Morgul. Kort tid etter kroningen i år 2043 ble Eärnur utfordret til duel av Heksekongen, som anklaget Gondors konge for feighet etter at han ikke jaget Nazgûlenes herre etter Slaget ved Fornost i 1975. Mardil klarte å overbevise Eärnur om å ignorere utfordringen, men syv år senere i 2050 ble utfordringen gjentatt, og det var ingenting som kunne stoppe kongen. Til tross for at han var ugift og ikke hadde noen arvinger dro Eärnur til Minas Morgul, og ble aldri sett eller hørt fra igjen.

Det ble ikke valgt noen ny konge, og derfor gikk Gondors styre over til riksforstanderne, og begynte med Mardil. I begynnelsen var det uklart om den siste kongen var død, og derfor sverget Mardil på at han skulle styre fram til kongen returnere, en ed som hans etterkommere også sverget på da de overtok som riksforstandere. Selv om mange andre i Gondor hadde et slags krav på tronen, hadde de fleste av disse kravene noe tvil ved seg, og ingen ønsket å risikere enda en borgerkrig som Ættefeiden, som hadde påført Gondor store ødeleggelser. I tillegg var den kongelige slektslinjen i Arnor regnet som brutt, så ingen visste om det var noen som kunne regnes som en sann etterkommer av Isildur. Siden embetet som riksforstanderne var arvelig, ble de konger i gavnet, men ikke i navnet.

Mardil styrte Gondor stødig, og fikk tilnavnet 'Voronwë', som betyr "den standhaftige" i alvespråket Quenya. I hans regjeringstid infiltrerte Gandalv festningen Dol Guldur for første gang i 2063, noe som førte til at Sauron, eller Åndemaneren som han var kjent som, flyktet østover. Dette markerte begynnelsen på en relativ fredelig tidsperiode, kalt 'Våkent fred'.

Mardil styrte Gondor frem til han døde i 2080, 120 år gammel. Han ble etterfulgt av sin sønn, Eradan.

Navnet til Mardil er fra Quenya, og betyr "Venn av det kongelige hus".