Calmacil

Tolkien

Calmacil er en mann fra J.R.R. Tolkiens fiktive verden Midgard. Han var den 18. kongen av Gondor, og etterfulgte sin eldre bror, Narmacil I, som konge i 1294 T.T. da denne døde.

Hans regjeringstid varte i ti år, og i disse årene var det hans sønn Minalcar (senere kjent som kong Rómendacil II) som fortsatte i sin stilling som regent, noe han hadde gjort også i sin onkel, Narmacils, regjeringstid. Det virker derfor som om han aldri egentlig hadde (eller ville ha) noe egentlig makt.

I året 1304 i det tredje tidevervet døde kong Calmacil, og ble etterfulgt av sin sønn, Minalcar, som tok navnet Rómendacil II da han ble kronet til konge.


Forgjenger:
 Narmacil I 
Konge av Gondor
(1294–1304 T.T.)
Etterfølger:
 Rómendacil II