Tarondor er en figur fra J.R.R. Tolkiens fiktive verden Midgard. Han var den 27. kongen av landet Gondor. Han bør ikke bli forvekslet med sin navnebror Tarondor av Arnor.

Tarondor var sønn av Minastan, og etterfulgte sin onkel Telemnar som konge av Gondor, da hans onkel døde i den store pesten i 1636 i det tredje tidevervet med sine barn. Siden Tarondor ennå var ung da han kom til makten var han den lengst-regjerende kongen av Gondor.

Krig og pest hadde plaget landet og Tarondor strevde for å gjenbygge både landet og dets makt. Den mest betydningsfulle hendelsen i han regjeringstid var at Gondors hovedstad ble flyttet fra Osgiliath til Minas Anor. Han ble etterfulgt av sin sønn Telumehtar i år 1798 T.T..


Forgjenger:
 Telemnar 
Konge av Gondor
(1636–1789 T.T.)
Etterfølger:
 Telumehtar