Tarondor av Arnor

Tarondor er en figur fra J.R.R. Tolkiens fiktive verden. Han var den syvende kongen av Arnor. Han må ikke bli forvekslet med sin navnebror, Tarondor av Gondor.

Tarondor ble født i år 372 i Tredje tideverv, og var sønnen til kong Tarcil. Han ble konge av Arnor da faren hans døde i år 515. Hans regjeringstid varte i 87 år, og var en fredelig tid, ettersom problemene som etter hvert førte til Arnors fall ikke hadde oppstått enda. Tarondor ble etterfulgt av sin sønn, Valandur, da han døde i år 602.