Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

(Omdirigert fra «KUF»)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet var et norsk departement i perioden 1991–2001.

Da regjeringen Syse tiltrådte 16. oktober 1989, ble det tidligere Kirke- og undervisningsdepartementet bestemt splittet i Utdannings- og forskningsdepartementet (statsråd Einar Steensnæs) og Kirke- og kulturdepartementet (statsråd Eleonore Bjartveit) fra og med 1. januar 1990.

Regjeringen gikk av et år etter, og regjeringen Brundtland II overtok 3. november 1990. Kirkesakene ble da besluttet overført, slik at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet oppstod fra 1. januar 1991 (statsråd Gudmund Hernes). Åse Kleveland ble samtidig leder av Kulturdepartementet.

Øvrige statsråder i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet var:

Da regjeringen Bondevik II overtok 19. oktober 2001, ble det bestemt ny inndeling fra 1. januar 2002: Kultur- og kirkedepartementet (statsråd Valgerd Svarstad Haugland) og Utdannings- og forskningsdepartementet (statsråd Kristin Clemet).

For en fullstendig oversikt over disse fagområdenes departementstilknytning fra 1814 til i dag, se Kirke- og undervisningsdepartementet

Se også rediger