Justitia

allegorisk figur
Justitia som dronning. Maleri av Mathias Blumenthal i Gamle Rådhus, Bergen.
En kappekledt Justitia i våpenskjoldet til byen Ilshofen i Baden-Württemberg
Vekt og sverd i skjold med kongekrone for den svenske domstolen Svea hovrätt.

Justitia (fra latin) brukes som navn på en allegorisk figur som viser en stående kvinneskikkelse med sverd og vekt i hver sin hånd samt bind for øynene. Justitia er et symbol for lov og rett, der sverdet står for rettshåndhevelsen, vekten for dømmende virksomhet og bindet for upartiskhet. Denne måten å framstille Justitia på ble populær i renessansen, sammen med flere andre lignende figurer som Spes (håpet) og Fortuna (lykken). Justitia og hennes sverd og vekt er fortsatt brukt i nye våpenskjold og andre kjennetegn.

Justitia kalles også fru Justitia og rettferdighetens gudinne. Som symbol gjengis Justitia litt varierende i detaljene, bl.a. antrekket, armene og hendenes stilling. Symbolet forekommer også med utelatt bind for øynene uten at det behøver å ha en særskilt symbolikk.

Figuren brukes som kjennetegn av mange jurister, som dekorasjon bl.a. på rettsbygninger/tinghus, som motiv i kunst, segl, våpenskjold og lignende. Sverd og vekt brukes som et tilsvarende, men forkortet symbol. Bare en stilisert skålvekt er symbol for det gamle tingstedet i Eidsvolls kommunevåpen, men en vekt alene brukes mye som kjennetegn for slankeinstitutter o.l.

Justitia inngår i seglene på Grunnloven av 17. mai 1814 for eidsvollsmennene byfogd Carl Adolph Dahl, byfogd Christian Adolph Diriks (samme segl som Dahl) og kaptein Jacob Lange (hvis far var prokurator).

LitteraturRediger

Litteratur fra andre landRediger