Jussens venner

Jussens Venner (JV) er et tidsskrift etablert av studenter ved Universitetet i Oslos juridiske fakultet i 1952.[1][2] Tidsskriftet er spesielt tilpasset jusstudentenes behov, og er hyppig referert i juridisk litteratur og på pensumlistene til de tre juridiske lærestedene. Tidsskriftet publiserer nye fremstillinger av klassiske juridiske tema, fremstilling av emner som mangler rettvitenskapelig behandling, samt omtale av ny lovgivning og rettspraksis. Artikkelforfatterne er blant Norges fremste jurister, deriblant høyesterettsdommere, dommere i de lavere domstoler og professorer ved landets juridiske fakulteter.[3][4][5] Det er ikke uvanlig at artikler fra Jussens Venner står på pensumlisten i juridiske fag ved de juridiske fakultetene.[6][7]

Jussens Venner  
Fagfelt Rettsvitenskap (340)
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk Norsk
Redigert av Viljar Johnsen Nerheim, Alexander Sæthern
Om tidsskriftet
Utgiver Universitetsforlaget (Norge)
Publikasjonshistorie 1952 - til nå
Utgivelseshyppighet 6 utg. / år
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 1/3 stjerner1/3 stjerner1/3 stjerner
ISSN 0022-6971 (papir)
1504-3126 (nett)
ITAR-kode 4987
Lenker

Tidsskriftet ble grunnlagt i 1952. Fra starten har tidsskriftets redaktører utelukkende vært jusstudenter.[2] Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringkanal på nivå 1 i norsk vitenskapsindeks. Enkelte av artiklene er fagfellevurderte.

ReferanserRediger

  1. ^ «Jussens Venner» (norsk). idunn.no. Besøkt 13. oktober 2016. 
  2. ^ a b «Jussens Venner | Tidsskrifter». Juridika (norsk). Besøkt 16. september 2020. «Jussens Venner ble grunnlagt i 1952, og redaksjonen har hele tiden bestått av jusstudenter; for tiden én redaktør fra Universitetet i Bergen og én fra Universitetet i Oslo. Dette er et tidsskrift spesielt tilpasset jusstudentenes behov, og er hyppig referert i juridisk litteratur og på pensumlistene til de tre juridiske lærestedene. | Tidsskriftet er et supplement til pensumlitteraturen og inneholder både nye framstillinger av klassiske juridiske tema, framstilling av emner som mangler rettsvitenskaplig behandling, og omtale av ny lovgivning og rettspraksis. | Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Tidsskriftet praktiserer fagfellevurdering av de fleste artiklene etter vurdering redaktørene imellom.» 
  3. ^ «Nr 03 - 1985 - Jussens Venner - Idunn». www.idunn.no (norsk). Besøkt 16. september 2020. «Skilsmisse og trygd. Trygderettslige konsekvenser av separasjon og skilsmisse (side 80-102) av Kirsti Strøm Bull» 
  4. ^ «Nr 01 - 1996 - Jussens Venner - Idunn». www.idunn.no (norsk). Besøkt 16. september 2020. «Factoring og factoringpant (side 1-43) av Jens Edvin A. Skoghøy» 
  5. ^ «Nr 05-06 - 1996 - Jussens Venner - Idunn». www.idunn.no (norsk). Besøkt 16. september 2020. «Komparativ rettsmetode – observasjoner vedrørende prinsipper for rettsanvendelse i Europa nord og sør – illustrert ved tilfellet Norge og Italia (side 281-312) av Kai Krϋger» 
  6. ^ Mathiesen, Thomas (1984). «Forord». Jussens Venner. 06-07 (norsk). 72: 197–197. ISSN 1504-3126. Besøkt 16. september 2020. «I dette nummeret av «Jussens Venner» er det trykket opp tre artikler som alle er med i pensum i obligatorisk rettssosiologi for jurister, 4. avdeling. Det øvrige pensum består av to bøker: Vilhelm Auberts Rettssosiologi, ...» 
  7. ^ «Pensum/læringskrav - JURPFDEL - Høst 2006 - Universitetet i Oslo». www.uio.no (norsk). Besøkt 16. september 2020. «Støttelitteratur (---) Kraby, Ida Hjort: Hva er lov? - Særlig om legalitetsprinsippet om faktiske handlinger, Jussens Venner nr. 3 1996, s. 145 flg.» 

Eksterne lenkerRediger