Åpne hovedmenyen

Jøssing

kallenavn på antinazistiske nordmenn under andre verdenskrig
Wiktionary-logo-en.png
Wiktionary har ordbokoppføringer om jøssing

Jøssing var kallenavn på engelskvennlige nordmenn under andre verdenskrig.[1][2] Ordet ble tatt i bruk i 1941 av norske nazister i Nasjonal Samling (NS), Vidkun Quislings fascistparti før og under krigen, som en nedsettende betegnelse på tyskfiendtlige og antinazistiske kritikere og som et motsvar til det folkelige skjellsordet «quisling».[3] «Jøssing» ble imidlertid snart overtatt blant folk flest og i motstandsbevegelsen som stolt hedersbetegnelse på «gode nordmenn» og dem som håpet på alliert seier. Ordet kommer fra stedsnavnet Jøssingfjorden.

Innhold

Bakgrunn og brukRediger

Kallenavnet «jøssing» er avledet av stedsnavnet «Jøssingfjorden» og henger sammen med Altmark-saken; 16. februar 1940 befridde den britiske marinen 300 britiske krigsfanger ombord i den tyske hjelpekrysseren «Altmark» som hadde søkt tilflukt i Jøssingfjorden i Rogaland.[1] Britene aksjonerte selvstendig på norsk territorium, og mange anså hendelsen som et bevis på Norges sviktende nøytralitet i den nye storkrigen i Europa og ettergivenhet overfor Storbritannia. Aksjonen kunne dermed tolkes som et påskudd eller direkte årsak til det nazistiske Tysklands angrep på Norge knapt to måneder seinere.

Betegnelsen skal første gang ha blitt brukt i det svenske naziorganet Sverige Fritt 31. januar 1941, og gjentatt i NS-avisa Fritt Folk 18. februar 1941.[1] «Jøssing» ble særlig brukt i NS-propgandaen fra høsten dette året. Ordet hadde blitt konstruert som et skjellsord, men fremstøtet slo fullstendig feil; «jøssing» ble raskt tatt i bruk av folk flest som en hedersbetegnelse. Etter freden i 1945 er «jøssing» utelukkende brukt som positiv betegnelse på dem som stod opp mot det nazistiske regimet i Norge.[1]

Faktisk gjorde -ing-formen at betegnelsen «jøssing» egnet seg godt som motstykke til «quisling», som i Norge ble benyttet om norske kollaboratører med den tyske okkupasjonsmakten.

Ordet «jøssing» ble brukt i navnet på flere illegale aviser under krigen. Avisen Jøssing kom ut i Stavanger. I Fredrikstad kom Jøssingen ut, mens Jøssingtidende var navnet på en avis i Oslo. Navnet Jøssingposten ble brukt både på en avis i Oslo, en avis i Kristiansund, en avis i Skien, en avis i Thune og en avis i Tønsberg.[4]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger