Universitetsplassen (Oslo)

plass i Oslo
(Omdirigert fra «Universitetsplassen i Oslo»)

Universitetsplassen er en plass mellom Universitetet i Oslo og Karl Johans gate. Her avholder hvert år Universitetet i Oslo sin velkomstseremoni for alle nye studenter, hvor blant annet universitetets rektor holder en velkomsttale.

Domus Bibliotheca
Domus Media («Midtbygningen»)
Informasjonstavle med Domus Media og Domus Academia («Urbygningen») i bakgrunnen

Bygningene som omkranser universitetsplassen, stod ferdig oppført i 1852, og er dermed de eldste universitetsbygningene i Norge. De tre bygningene er Domus Media («Midtbygningen»), Domus Academica («Urbygningen») og Domus Bibliotheca («Vestbygningen»), alle tegnet av Christian Heinrich Grosch.[1]

Broleggingen på plassen stammer fra 1931, da plassen ble lagt om. Samtidig ble det anlagt en plattform i hele plassens bredde, med trappetrinn ned mot plassen.[2]

Universitetet i Oslo med de opprinnelige bygningene i sentrum har rommet den viktigste kunnskapsutviklingen i Norge etter 1852. Norge har fått sin sentrale kompetanse fra det studentene lærte her.

Forvridd panoramafoto av Universitetsplassen og universitetsbygningene ved Karl Johans gate i Oslo sentrum. Til venstre Domus Bibliotheca (Vestbygningen), i midten Domus Media (Midtbygningen) og til høyre Domus Academica (Urbygningen), alle tegnet av Christian H. Grosch og tatt i bruk 1851. Plassen ble brolagt i 1931. Universitetshagen sees bak, Slottet til venstre. På plassen er også Julius Middelthuns statue av A.M. Schweigaard (til venstre i bildet, mot Slottet) og Stinius Fredriksens av P. A. Munch.

Historiske begivenheter

rediger
 
Universitetsplassen sett fra Midtbygningen (Domus Media)
 • Det kgl. Frederiks universitet ble etablert i Christiania i 1811 etter langvarig strid med kongen i København om å få eget universitet.
 • Universitetsbygningene ble reist i 1852, tegnet av arkitekt Christian Heinrich Grosch. De er blitt et ikon for vitenskap og høyere utdanning i Norge.
 • Anlegget består av Domus Media («Midtbygningen») der universitetets Aula ble bygget på til 100-årsjubileet i 1911, Domus Academica («Urbygningen») og Domus Biblioteca. Disse tre bygningene rommet til å begynne med alle fakulteter. I dag er det bare Det juridiske fakultet som holder til i sentrum.
 • Utvidelsen av universitetet skjedde fra 1930-årene på Blindern. I 2011 teller Universitetet i Oslo 28 000 studenter og 6000 ansatte.
 • Søylene i Midtbygningen ble hugget av fanger som satt på Akershus festning rundt 1850.
 • Norges nasjonalsang, «Ja, vi elsker», ble sunget på Universitetstrappen første gang 17. mai 1864.
 • Stortinget ble samlet i Gamle Festsal i Domus Academica, også kalt Urbygningen, fra 1852 inntil Stortingsbygningen ble ferdigstilt i 1866.
 • En æresportal ble reist på Universitetsplassen da ekspedi-sjonen til Fridtjof Nansen med Fram ble ønsket velkommen hjem fra Polhavet i 1896.
 • Henrik Ibsen spaserte i årene rundt århundreskiftet forbi Universitetsplassen hver eneste dag og kontrollerte sitt lommeur etter det store uret i Urbygningen.
 • Universitetsplassen ble brukt som sentral arena under folkeavstemningen i 1905 om Norge skulle være kongedømme eller republikk.
 • Kristian Birkeland gjennomførte sitt nordlys-eksperiment med en elektrokanon i Gamle Festsal. Eksperimentet mislyktes, men det ga støtet til kunnskapen om hvordan man kan utvinne nitrogen fra luften. Dette la grunnlaget for produksjonen av kunstgjødsel og etableringen av storkonsernet Norsk Hydro i 1905.
 • Alle studentene som var til stede i sentrumsbygningene, ble arrestert og sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland 30. november 1943, og universitetet ble stengt på grunn av nazistenes misnøye med motstandsvirksomheten ved universitetet.
 • På universitetstrappa holdt Winston Churchill en minneverdig tale under sitt Norges-besøk etter frigjøringen i 1945.
 • Universitetets aula har vært arena for tildelingen av Nobels fredspris frem til 1990.
 • Ski-VM 2011 brukte Universitetsplassen til medaljeseremoniene.

Oversiktsbilder

rediger

Se også

rediger

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger