Hydrolyse er det motsatte av en kondensasjonsreaksjon. I en kondensasjonsreaksjon avspaltes vann, mens ved hydrolyse tas vann opp.

To eksempler på hydrolyse: i øvre reaksjon spalter vann nitril til karboksylsyre og ammoniakk, mens i nedre reaksjon blir nitril spaltet til karboksylsyre og ammonium ved hjelp av vann.

Hydrolyse: spalting (lysis) med vann (hydro)

Hydrolysereaksjoner rediger

Hydrolyse i levende organismer rediger

I biokjemien spiller hydrolysereaksjoner en sentral rolle, spesielt i katabolske prosesser. Det finnes en rekke enzymer som katalyserer forskjellige hydrolysereaksjoner. Samlenavn på slike enzymer er hydrolaser.

Eksempler på katabolske hydrolysereaksjoner som er viktige i levende organismer er: