Polysakkarid

lange kjeder av monosakkarider

Polysakkarider er en sukkerpolymer som består av langkjedete molekyler, satt sammen av mange monosakkarider. Polysakkarider kalles også langsomme karbohydrater, fordi de ikke tas så hurtig opp i kroppen.

3D-struktur av cellulose.

Polysakkarider bygges opp av flere titalls forskjellige sukkerenheter (monosakkarider), som hver består av 3-7 karbonatomer. Disse kan settes sammen (med oksygenatomer) på utrolig mange måter og danne lange kjeder, fra de korteste disakkaridene (som består av kun to monosakkarider) til de virkelig komplekse polysakkaridene, som kan bestå av opp mot en million sukkerenheter.

Polysakkarider kan dannes i et nesten uendelig antall varianter. De fire forskjellige nukleotidene, som er byggesteinene i DNA, kan bare gi opphav til 24 forskjellige tetranukleotider. Til sammenlikning kan fire forskjellige monosakkarider settes sammen til hele 35 560 forskjellige tetrasakkarider. Monosakkaridene har altså langt flere innbyrdes bindingsmuligheter enn nukleotidenhetene.

De mest vanlige polysakkaridene er stivelse og glykogen (som er relativt fordøyelige), og pektin og cellulose (som ikke er fordøyelige for mennesker, men kan fordøyes av mange dyr). Mennesker regner derfor ikke cellulose som et næringsstoff, men kaller det kostfiber (fordi det tross alt er viktig for sunnheten i tarmkanalen). Polysakkarider fordøyes allikevel langsommere enn enkle og doble sukkerarter.