Enkle sukkerarter

(Omdirigert fra «Monosakkarid»)

Enkle sukkerarter, eller monosakkarider (sukkerenheter) som de ofte kalles, er karbohydrater som består av enkle molekyler med 3-7 karbonatomer (som oftest 5 eller 6). Det er vanligvis fargeløst, vannløselig og består av krystallisk tørrstoff. Monosakkarider inngår som byggesteiner i sammensatte sukkerarter og er den enkleste formen for karbohydrat.

Monosakkarider med 7 karbonatomer benevnes gjerne som heptoser (eksempelvis sedoheptulose). Monosakkarider med 6 karbonatomer benevnes gjerne som heksoser (eksempelvis glukose (druesukker), fruktose (fruktsukker) og galaktose, som alle er rike på energi). Monosakkarider som har 5 karbonatomer benevnes som pentoser (eksempelvis ribose og deoksyribose som inngår i dannelsen av nukleinsyrene RNA (ribonukleinsyre) og DNA (deoksyribonukleinsyre)). Monosakkarider med 4 karbonatomer benevnes som tetroser (eksempelvis D-erytrose-4-fosfat). Monosakkarider med 3 karbonatomer, det enkleste karbohydratet, benevnes som trioser (eksempelvis glyceraldehyd).

glukose + fruktose → sukrose (rørsukker)

glukose + glukose → maltose

glukose + galaktose → laktose