Sammensatte sukkerarter

Sammensatte sukkerarter er sukkerarter satt sammen av enkle sukkerarter, vanligvis ved avspaltning av ett vannmolekyl for hvert av de enkle sukkermolekylene, som settes sammen med et annet.

Sammensatte sukkerarter deles gjerne inn i disakkarider («doble» sukkerarter) og polysakkarider («mangesammensatte» sukkerarter).