Heksose i biokjemi er ett monosakkarid med seks karbon atomer, med den kjemiske formelen C₆H₁₂O₆. Heksose er klassifisert ved deres funksjonelle grupper, aldoheksose har et aldehyd i posisjon 1, og ketoheksose med et keton i posisjon 2.