Liste over funksjonelle grupper

(Omdirigert fra Funksjonell gruppe)

Funksjonelle grupper i organisk kjemi er grupper av atomer som har karakteriske egenskaper til tross for hvordan det molekylære rammeverket er oppbygd. Et eksempel på en funksjonell gruppe er hydroksyl, -OH, og stoffer som har denne gruppen festet til skjelettet kalles for alkoholer. I de fleste organiske reaksjoner skjer det forandringer i de funksjonelle gruppene, men resten av molekylet beholder sin struktur.

HovedgrupperRediger

Merk: Dette er en uferdig liste.

Del av den molekylære strukturenRediger

Navn Gruppe Formel Strukturformel Forstavelse Endelse Eksempel
Alkan Alkyl RH   alkyl- -an  
Metan
Alken Alkenyl R2C=CR2   alkenyl- -en  
Etylen
(Eten)
Alkyn Alkynyl RC≡CR'   alkynyl- -yn  
Acetylen
(Etyn)

Inneholder oksygenRediger

Med en karbon-oksygen bindingRediger

Navn Gruppe Formel Strukturformel Forstavelse Endelse Eksempel
Alkohol Hydroksyl ROH hydroksy- -ol  
Metanol
Eter Eter ROR' alkoxy- alkylalkyleter  
Dietyleter
(Ethoxyethane)

Med to karbon-oksygen bindingerRediger

Navn Gruppe Formel Strukturformel Forstavelse Endelse Eksempel
Aldehyd Aldehyd (keton) RCHO   aldo- -al  
Acetaldehyd
(Etanal)

Med tre karbon-oksygen bindingerRediger

Navn Gruppe Formel Strukturformel Forstavelse Endelse Eksempel
Ester Ester RCOOR'   alkyl alkanoat  
Etyl butyrate
(Etyl butanoate)

NomenklaturRediger

 
1,1,1,2-tetrafluoretan
Se hovedartikkel Nomenklatur

Måten forbindelser navnsettes kalles nomenklatur. Dette er spesifikke regler for hvordan kjemiske forbindelser skal navnsettes. Alle forbindelser bør ha et navn som utvetydig bestemmer hvordan strukturen ser ut. Navn og inndeling av organiske forbindelser følger The International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC.

Eksempel på navnsetting:

Her starter man å se på karbonkjeden, kjeden inneholder to karbon, derfor blir det et (fra gresk met, et, prop, but, pent, heks osv.), man ser også at det er kun enkeltbindinger derfor blir det et alkan. Vi ser også at det inneholder fluor og disse skal ha et så lavt tall som mulig. Vi har fluor på karbon 1 og 2 og antallet er fire. Det blir derfor 1,1,1,2-tetrafluoretan. Tetra kommer fra gresk og betyr fire.

Noen funksjonelle grupper har første prioritet i tellingen. Eksempel på disse er karboksyl og karboksylsyrer.

Se ogsåRediger

LitteraturRediger

  • Harold Hart; m.fl. (2007). Organic Chemistry, A short course. Houghton Mifflin Company. ISBN 0-618-59073-0.