Nukleinsyrer er polymerer som er spesialiserte for å lagre, overføre og bruke genetisk informasjon. Det finnes to typer nukleinsyrer, DNA (deoksyribonukleinsyre) og RNA (ribonukleinsyre). Nukleinsyrer er en særdeles viktig organisk molekylgruppe fordi det er en del av de levende organismenes arvestoff.

Skjematisk framstilling av nukleinsyrene RNA og DNA.

Oppbygging rediger

En nukleinsyre er bygget opp av nukleotider som består av en pentose, en organisk base og en fosfatgruppe. Ryggen på en nukleinsyre består av en binding mellom en fosfatgruppe og neste pentose. Denne bindingen er en fosfodiesterbinding, og denne skjer mellom det 5. karbonatomet i en pentose og det 3. karbonatomet i neste pentose. Retningen på en nukleinsyre kan derfor angis.

Litteratur rediger

  • Grønlien, Ryvarden, Tandberg (2008). Bi 2, grunnbok. Gyldendal undervisning.