Ammoniakk

kjemisk forbindelse

Ammoniakk har den kjemiske betegnelsen NH3 og er en fargeløs, giftig gass med stikkende lukt. Ammoniakk er dessuten en base, og en dipol. Gassen er brennbar, men vanskelig antennelig. Ammoniakk har et frysepunkt på −77,7 °C og et kokepunkt på −33,4 °C ved et trykk på én atmosfære. Gassen lar seg komprimere til væske, og så godt som all transport av ammoniakk foregår i væsketilstand. Ammoniakk er svært løselig i vann og danner basisen for moderne gjødselproduksjon. Ammoniakk brukes også mye som arbeidsmedium i større kjøle- og fryseanlegg, og den angriper ved noe vanninnhold alle metaller unntatt jern.

Ammoniakk
Identifikatorer
CAS-nummer7664-41-7
Kjemiske egenskaper
FormelNH3
Molar masse17,0304 g/mol
UtseendeFargeløs gass med stikkende lukt
Tetthet0.86 kg/m3
Smeltepunkt-77,4 °C
Kokepunkt-33,35 °C
Damptrykk857,3 kPa
Løselighet31% (i 25 °C vann)
pKa32,5 (−33 °C)
pKb4,75
nD1,3327
Viskositet0,276 cP (−40 °C)
Dipolmoment1,42 D
Termokjemiske egenskaper
Dannelsesentalpi ΔfHo298−46 kJ·mol−1
Molar entropi So298193 J·mol−1·K−1
Farer
Tenntemperatur651
Eksplosjonsgrense15-28%
LD500,015 mL/kg (menneske oralt)
Relatert
Andre kationerFosfin, Arsin, Antimonin
Andre lignende forbindelserAmmonium hydroksid

Den korresponderende syren til NH3 er NH4+ammoniumion:

NH3(aq) + H2O(l) ⇌ NH4+(aq) + OH-(aq)

hvor H2O er vann og OH- er hydroksidion.

Ammoniakkproduksjon rediger

Ammoniakk produseres i stor skala i petrokjemisk industri som halvfabrikata til først og fremst gjødsel, men også til plast, kjemikalier, eksplosiver, med mer. Årlig produseres det ca. 150 millioner tonn.[1] Nitrogen finnes i praktisk talt ubegrensede mengder i atmosfæren, men det er ikke praktisk eller økonomisk lønnsomt å overføre denne nitrogen til nitrogenforbindelser. I dag er det vanlig å bruke metan eller nafta som råstoff. Gjennom en omstendelig prosess med svovelfjerning, primæromforming og sekundæromforming for å fremskaffe rent nitrogen og hydrogen i forholdet en til tre, produseres ammoniakk ved Haber-Bosch-prosessen:

N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)

Den typiske moderne ammoniakksyntesen foregår ved omkring 200-400 atm trykk og temperatur ved ca. 400-650 °C.[1]

Et japansk forskerteam fra Universitetet i Tokyo offentliggjorde i 2019 at de hadde klart å produsere ammoniakk fra nitrogen og vann ved omgivelsestemperatur og -trykk.[1]

Ammoniakkproduksjon i Norge rediger

Ammoniakk er viktig for produksjon av kunstgjødsel. Yara International ASA har i en årrekke vært blant verdens største produsenter.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ a b c «Japanese team synthesizes ammonia using water, nitrogen:The Asahi Shimbun». The Asahi Shimbun (engelsk). Arkivert fra originalen 26. april 2019. Besøkt 26. april 2019. 

Eksterne lenker rediger