Arsin

kjemisk forbindelse

Arsin, AsH3, er en sterkt giftig kjemisk forbindelse av arsen og hydrogen, som ved stuetemperatur og atmosfærisk trykk opptrer som en fargeløs gass. Stoffet har en lukt av hvitløk, som merkes ved konsentrasjoner på 0,5 – 1 ppm.

Arsin
Arsine-3D-balls.pngArsine.png
Identifikatorer
CAS-nummer7784-42-1
SMILES[AsH3]
Kjemiske egenskaper
FormelAsH3
Molar masse77,9454 g/mol
UtseendeFargeløs gass
Tetthet4,93 kg/m3
Smeltepunkt−111,2 °C
Kokepunkt−62,5 °C
Damptrykk14,9 atm.
Løselighet0,07 g/100 ml (vann 25 °C)
Dipolmoment0,20 D
Termokjemiske egenskaper
Dannelsesentalpi ΔfHo29866,4 kJ/mol
Molar entropi So298223 J⋅K−1⋅mol−1
Farer
HovedfarerSterkt giftig, Eksplosivt, Brannfarlig, Potensielt karsinogenisk.
Flammepunkt−62 °C
Eksplosjonsgrense5,1–78%
LD502,5 mg/kg (intravenøst)

Tekniske anvendelserRediger

Helse og sykdomRediger

Arsin er særdeles giftig og kan drepe. Et tidlig symptom på at man er utsatt for stoffet, er hodepine. Kronisk forgiftning med stoffet kan være kreftfremkallende.

Se ogsåRediger