Herøy prestegjeld i Nordland

Herøy kirke

Herøy prestegjeld i Nordland var et prestegjeld i Nord-Helgeland prosti i Sør-Hålogaland bispedømme i Nordland.

Herøy var i 1589 et sogn underlagt Alstahaug prestegjeld. Ved kongelig resolusjon av 11. desember 1861 ble Herøy omdannet til et eget sognekall med virkning fra 1. mai 1862. Gården Nord-Sandvær ble i denne forbindelse overført fra Tjøtta til Herøy, og gårdene Tenna og Andøya ble overført fra Alstahaug til Herøy.

Prestegjeldet ble faset ut i forbindelse med omstruktureringene i Den norske kirke på 2000-tallet.

Kongelige resolusjonerRediger

ReferanserRediger

  1. ^ FOR-1962-05-18-6: Forskrift om sammenslåing av prestesokn, Dønnes prestesokn, Nordvik prestesokn, Nesna prestegjeld, Herøy prestegjeld, Dønna prestegjeld, Norsk Lovtidend avd. II, 1962, s. 199