Heimdalfeltet

norsk gassfelt

Heimdalfeltet er et gassfelt i blokk 25/4 i nordlige del av Nordsjøen. Det ligger helt nordvest i utkanten av Utsirahøyden, på egga ned mot Vikinggraben, 250 km vest for Rogaland.

Plasseringen av feltet på Utsiraformasjonen.

Pan Ocean-gruppen fikk utvinningstillatelsen på feltet i andre konsesjonsrunde i juni 1971. Første brønn ble boret mellom juli og desember 1972 og påviste både gass og kondensat. Petronord med blant annet Statoil og Norsk Hydro tok over majoriteten av eierandelene. Etterhvert ble først Elf og så Norsk Hydro operatør for feltet.

Reservoaret består av sand som tilhører Heimdalformasjonen fra tidlig tertiærtid. Sanden ble avsatt som turbiditter i paleocen og eocentiden.

Feltet er bygd ut med en integrert bore-, produksjons- og boliginnretning med et fagverks-stålunderstell. Heimdalplattformen hadde den største fagverksplattformen på norsk kontinentalsokkel da den startet produksjonen 13. desember 1985.

I løpet av sommeren 1985 ble det lagt en rørledning for transport av kondensat mellom Heimdal og Braefeltet på britisk side. Gassen ble eksportert til kontinentet gjennom rørledningssystemet Statpipe.

Produksjonen på Heimdalfeltet startet i desember 1985. Det er (august 2010) produsert 45,3 GSm³ gass og 7,3 MSm³ kondensat fra Heimdalfeltet.

I 1999 ble et bestemt å bygge om Heimdalplattformen til et transitt- og prosessenter for gass fra andre felt. Det ble installert en stigerørsplattform ved siden av hovedplattformen. Samtidig ble Heimdalfeltet også knyttet til den norske gassrørledningen fra Friggfeltet til St. Fergus i Storbritannia, en rørledning som nå fikk navnet Vesterled. På stigerørsplattformen mottas gass fra Huldrafeltet, Valefeltet, Bygvefeltet og Skirnefeltet for prosessering og videre eksport. På stigerørsplattformen mottas også gass fra Osebergfeltet for videre eksport. Granefeltet importerer gass for injeksjonsformål i en egen rørledning som går fra stigerørsplattformen til Granefeltet.

Stigerørsplattformen eies av Gassled. Gassco er operatør.

I oktober 2010 fremmet Statoil en plan for utbygging og drift av Valemonfeltet. Denne planen innebærer at gassen skal sendes til Heimdalfeltet for prosessering og videre eksport. Produksjonen fra Valemonfeltet er planlagt å starte i 2014.