Statpipe er en gassrørledning som ble satt i drift i oktober 1985, og som knytter feltene i den nordlige delen av Nordsjøen til gassmarkedene på kontinentet. Statpipe var Statoils første store operatøroppgave innen rørledninger, og la grunnlaget for utviklingen av en omfattende infrastruktur for norsk gasseksport.

Ledningen går fra Statfjord-området til gassanlegget på Kårstø i Rogaland. Derfra går gassen via Draupner S-plattformen til Norpipe-systemet. Gassen leveres så til terminalen i Emden i Tyskland. Den totale lengden på Statpipe-systemet er 880 kilometer, inkludert rørledningen til Heimdalfeltet.

Sommeren 1998 ble et omløp av Statpipe lagt i en sløyfe rundt Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Omløpet er 15,8 kilometer langt. Statpipe er dermed direkte tilknyttet Norpipe-ledningen som forbinder Ekofisk med gassterminalen i Emden i Tyskland. Den første gassen gjennom omløpet ble levert i Emden 23. august 1998.

Statpipe ble bygget for å ta hånd om gassmengdene i de store oljefeltene Statfjord og Gullfaksfeltet i Nordsjøen. Per august 1996 hadde Statpipe transportert over 50 milliarder kubikkmeter naturgass til kunder i Europa, og om lag 20 millioner tonn våtgass, som etter behandling på Kårstø skipes videre med tankskip.

Foruten Statfjord og Gullfaks transporterer systemet gass fra Heimdalfeltet, Veslefrikk, Snorrefeltet, Brage, Tordis og Statfjord-satellittene.

Flere betraktet ved inngangen til 80-tallet den dype Norskerenna som en uoverstigelig hindring for en gassrørledning fra Statfjord til Norges fastland. Med Statpipe-utbyggingen ble renna krysset to ganger. Det ble lagt rørledning fra Statfjord til Kårstø og ut igjen til Ekofisk-området for tilkobling til det allerede etablerte transportsystemet Norpipe.

Stortinget godkjente utbyggingsplanen den 10. juni 1981, samtidig som utbyggingsplanen for første fase av Gullfaksfeltet ble godkjent.

Eiere: Basert på en ny eierskapsmodell for gassrørledninger og terminaler ble joint venture-selskapet Gassled etablert 1. januar 2003. Operatør: Gassco AS. Teknisk driftsansvarlig Equinor ASA.

Se ogsåRediger