Turbiditt

Turbiditt betegner en strøm av sediment oppvirvlet i vann skapt ved ras nedover en undersjøisk skråning, for eksempel i framkant av et elvedelta i sjø eller innsjø.

Turbiditt-berg i Italia.
Fullstendig devonisk sandstein-sekvens av turbiditt-opprinnelse, i Becke-Oese i de såkalte Rheinische Schiefergebirge, vestlige Tyskland.

Marine turbiditter opptrer hyppig i kontinentalskråningen. Blandingen av vann og sediment har større tetthet enn omkringliggende vannmasser og kan derfor oppnå stor fart. Den vil rive med seg mer materiale på vei nedover skråningen og vil fortsette langt utover havbunnen nedenfor. Siden dette gjentar seg jevnlig, fører det til at store mengder sedimenter blir transportert fra kontinentalsokkelen til de store havdyp.

Annen betydningRediger

Turbiditt er også betegnelsen på sedimentære bergarter (forsteinede avsetninger) skapt av gamle turbidittstrømmer. Slike avsetninger har karakteristiske trekk som avslører dannelsesmåten.

Se ogsåRediger

KilderRediger

  • A. Allaby og M. Allaby, The Concise Oxford Dictionary of Earth Sciences, Oxford University Press 1991, oppslagsord «turbidity current» og «turbidite».