Naturgassfelt eller bare gassfelt er et naturlig dannet reservoar av rikgass som er oppstått ved at organisk materiale er isolert over lang tid slik at det har foregått en anaerob nedbryting. Rikgass er et begrep som benyttes for ubehandlet naturgass og er en type petroleum.

I forvaltningsøyemed har vi med å gjøre et gassfelt først når en petroleumsforekomst med hovedsakelig naturgass er erklært drivverdig, det vil si at rettighetshaverne har besluttet å bygge ut feltet og myndighetene har godkjent en plan for utbygging og drift.

Liste over norske gassfelt rediger

Se også rediger