Flytende petroleumsgass

brennbar gass
(Omdirigert fra «Kondensat»)
LPG har også andre betydninger

Flytende petroleumsgass, på engelsk liquefied petroleum gas (LPG), er en blanding av hydrokarboner som er gasser ved normalt trykk og temperatur. De viktigste gassene er propan og butan. LPG kan i noen tilfeller være omtrent ren propan, i andre tilfeller ren butan eller en blanding av disse to.

To 45 kg beholdere med flytende petroleumsgass

LPG oppbevares og selges normalt på stål- eller komposittbeholdere. LPG blir flytende under trykk, herav navnet liquefied. På norsk kan man gjerne bruke betegnelsen kondenserende petroleumsgass.

I Norge brukes LPG, i all hovedsak propan, på samme måte som man i store deler av verden bruker naturgass, det vil si til oppvarming (direkte eller i kjeler) og tørkeprosesser, i industri, landbruk og bolig. LPG brukes dessuten som drivstoff for kjøretøy, da gjerne under betegnelsen «autogass».

LPG utvinnes gjerne som et biprodukt ved raffinering av olje.

LPG må ikke forveksles med naturgass (NG).

Se også

rediger