Haug (Haugsbygd)

gammel storgård på Ringerike

Haug (gnr. 136) er en gammel storgård i HaugsbygdRingerike, trolig en opprinnelig urgård. Gården ligger i tidligere Norderhov herredskommune, nå Ringerike kommune i Buskerud.

Haug kirke fra 1200-tallet ble i sin tid anlagt kloss ved gården Haug, som må antas å være opphavet til navnet på kirken. Grunnen kirken står på kan fra riktig gammelt av ha tilhørt Haug, men om man legger gårdsnummeret til grunn må den være avstått fra gården Løken. Den grenser mot kirken i vest og er den mest betydningsfulle gården i bygda i dag. Haug er imidlertid også opphavet til navnet Haugsbygd, som nå hefter ved både bygda og Haugsbygd ungdomsskole. Bygda gikk imidlertid tidligere under navnet Vang eller Vangsbygd, som ble regnet som en fjerding, med referanse til navnet Vangsfjerdingen. Barneskolen i bygda heter Vang skole og ligger nærmest vegg i vegg med ungdomsskolen på andre siden av veien for kirken. Grendehuset i bygda, som grenser til kirken og ligger rett over veien for ungdomsskolen, bærer (nær sagt naturligvis) navnet Haugvang.

Haug nevnes første gang i skriftlige kilder i et diplom fra cirka 1430 (DN. b.II s.528).[1] Oluf Rygh nevner imidlertid ikke Haug i sin bok Norske Gaardnavne i forbindelse med gjengjerden i 1528, men hevder derimot at gården først nevnes som Houg i 1604, og da som en halvgård. Haug står imidlertid oppført som fullgård under navnet Hoff i 1528 (NRJ. IV, 147),[2] så Rygh må ha tolket gårdsnavnet feil.

Hvor betydningsfull Haug har vært er umulig å si noe om i dag. At gårdsnavnet hefter ved så mange av bygdas viktige plasser, kan imidlertid indikere at den må ha vært mer betydningsfull enn hva skriftlige kilder kan bevitne i dag. Den moderne gården er imidlertid en liten og ubetydelig gård i forhold til andre gårder i bygda.

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ O. Rygh (1909) Norske Gaardnavne (b.5, s.48).
  2. ^ Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas, Arne Odd Johnsen (1906). «Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede». Volum 4. Kjeldeskriftfondet, Oslo. Besøkt 21. mai 2017. 
Autoritetsdata