Halvgård var en klassifisering av en gård som slapp med å betale halv skatt, fra 1500-tallet kalt matrikkelskyld. Denne måten å klassifisere gårder på i skattesystemet ble utstrakt brukt på Østlandet i tidligere tider.

Se også

rediger


Autoritetsdata