Haneborg skole

barneskole i Aurskog-Høland

Haneborg skole er en barneskole for østre og nordre deler av Aurskog, beliggende på Lierfoss i Aurskog-Høland kommune i Akershus. Skolen ble innviet som en sentralskole i 1957 og erstattet de tidligere skolekretsene Ovlien, Fagerlia, Ulviken, Lokshaug og den opprinnelige Haneborg skole som lå i Holmenbyen. Haneborg skolekrets strekker seg over 239,9 km², og er med dette den største skolekretsen i Aurskog-Høland. Skolekretsen er større i utstrekning enn kommuner som Sørum, Fet og Enebakk. Skolen ble åpnet av tidligere generalsekretær i FN, daværende fylkesmann i Oslo og Akershus Trygve Lie. Skolebygningen er tegnet av det anerkjente arkitektkontoret Blakstad og Munthe-Kaas og er kjent for sin flotte arkitektur.

Haneborg skole
Haneborg skole2.JPG
Motto«Vi skal skape trygghet og trivsel for personlig utvikling og et positivt selvbilde.»
TypeBarneskole
Grunnlagt1957
FylkeViken
KommuneAurskog-Høland
AdresseNordre Mangen vei 27
Lierfoss
1930 Aurskog
RektorThor Lindberg
Klasser8
Elever111 (2016)
Ansatte26 (2016)
NettstedOffisielt nettsted
Beliggenhet

Haneborg skole
59°55′39″N 11°32′36″Ø
Haneborg skole, 1961.
Skolekjøkkenhagen ved Haneborg skole.
Urskog fort, i nærområdet av skolen.
Haneborg gamle skole, 1961.
Gapahuken i Dingsrudåsen.

Skolen ligger i et vakkert kulturlandskap, nær det kulturhistoriske området omkring Urskog fort, et område som ofte benyttes i undervisningen. Skolen disponerer en gapahuk/bålplass på Dingsrudåsen som ble oppført av Tertitten 4H i 2012.

Haneborg skole har et romslig uteområde på 21,3 daa, som blant annet rommer ballplasser, lekeapparater, skøytebane, sandvolleyballbane, grillplass, en hoppbakke med K-punkt på 6 meter, eplehage hvor hvert klassetrinn har hvert sitt epletre, samt en økologisk kjøkkenhage - Aurskog-Hølands eneste skolekjøkkenhage. Skolens uteareal utgjør et svært viktig nærmiljøanlegg for barn og unge i Lierfoss-området, og blir i stor grad også utnyttet som et mål for turgåere.

Statens vegvesen planlegger gang- og sykkelvei langs Fv 236 fra Lierfosskrysset til Haneborg skole, et prosjekt som vil sikre trafikksikker skolevei for elever bosatt sør for Fv 170. Prosjektet vil muliggjøre en betydelig økt boligbygging i skolekretsen.

Skolen ble utvidet med gymsal/samfunnssal, garderober og undervisningsrom i 1982. Store deler av skolebygningen ble i betydelig grad renovert med statlige motkonjukturmidler i 2009-2010, og skoleanlegget framstår i dag som relativt velholdt og tidsmessig.

Eksterne lenkerRediger