Gullfolieeksperimentet

Gullfolieeksperimentet ble gjennomført i 1909 av Ernest Marsden og Hans Geiger under ledelse av Ernest Rutherford. I dette eksperimentet ble en gullfolie bombardert med alfapartikler og spredningen av disse ble detektert. Det ble påvist at en liten andel av partiklene kommer tilbake i nærheten av kilden. Disse resultatene var grunnlaget for lansering av en ny atommodell med en sentral positivt ladd kjerne og med negativt ladde elektroner med små masser i forhold til kjernen og fordelt rundt denne.

Skissen øverst viser det man forventet at eksperimentet skulle vise, alfapartikler som passerer uhindret gjennom atomkjernen, mens skissen nederst viser forsøkets faktiske resultat, et lite antall av partiklene ble avstøtt noe som tydet på en fast kjerne