Åpne hovedmenyen
Hyperbelens to grener er de røde kurvene, og er brennpunktene, er hyperbelens reelle akse, de blå linjestykkene er brennpunktradiene, og er toppunktene. er avstanden fra sentrum til et toppunkt og de heltrukne, sorte linjene er asymptotene

En hyperbel er i matematikken en kurve og et av de fire kjeglesnitt. Hyperbelen kan defineres som det geometriske sted som er slik at differensen mellom avstanden fra to faste punkter er konstant. Hyperbelen har to grener. De to faste punktene kalles brennpunkter, linjesegmentet mellom brennpunktene kalles hyperbelens reelle akse, midtpunktet på den reelle akse kalles hyperbelens sentrum, og hyperbelgrenenes skjæringspunkter med den reelle aksen kalles toppunkter. Velges x-aksen langs den reelle akse og y-aksen gjennom hyperbelens sentrum, med topp-punkter i og brennpunkter i , får hyperbelen ligning

Her er . Størrelsen kalles hyperbelens imaginære akse. Er , er hyperbelen likesidet. Sammenfaller istedenfor hyperbelens reelle akse med y-aksen, får hyperbelen ligning

Disse hyperbelene kalles konjugerte. Eksentrisiteten til hyperbelen er gitt ved forholdet mellom halvparten av den reelle aksen og avstanden fra sentrum til et topp-punkt. For hyperbelen er . Hyperbelens asymptoter har ligning

EksemplerRediger

En likesidet hyperbel med asymptoter langs koordinataksene, har ligning

ReferanserRediger

  • Guldberg, C.M. (1941). Analytisk geometri. Oslo: Steensballe. s. 60-69. 
  • Adams, Robert A. & Essex, Christopher (2013). Calculus 2. Harlow: Pearson. s. 463-468. ISBN 978-1-78365-399-7.