Gråverk eller gråskinn er pelsverk fra grå, vinterskutte ekorn. I middelalderen ble disse ansett som eksklusive, selv om de ikke kom opp mot hvit hermelin (fra vinterskutt røyskatt).

Gråverk (engelsk og fransk: vair) er videre, i heraldikken, et grafisk formet mønster som angir dette pelsverket, og som brukes i våpenskjold. Gråverk finnes også på avbildninger av klær, særlig kapper fra middelalderen. Mønsteret i gråverk er rader av bjellelignende figurer, men med rettlinjete konturer. Figurene er vanligvis annenhver blå og hvite eller sølv. Meningen er at gråverksmønsteret viser vinterskinn av ekorn med blågrå rygg og hvit mage.

Gråverk finnes i våpenskjold fra alle land med europeisk heraldikk, men nokså sjelden i Skandinavia. Gråverk kan dekke hele skjoldet, være i avgrensede felt, være i rader, utgjøre et snitt som i Søgnes kommunevåpen fra 1985 eller være i andre varianter. Gråverk ble foreslått av Hallvard Trætteberg (1930) i våpen for Svalbard, men er ikke blitt vedtatt.

I Magnus Lagabøtes Hirdskrå er det nevnt i kapittelet om stallarenes rettebøter at de som tilbringer jula hos kongens bord har krav på to kledninger i gråverk. Stallaren er av det høyeste sosiale laget i kongens hird, noe som bærer vitne om betydningen av gråverket.

Varianter av figurene i gråverk er med mer avrundete bjelleformer eller med T-formede figurer i stedet for bjelleform.

Som pelsverk er gråverk unntatt fra den heraldiske tinkturregelen om ikke å ha farge på farge eller metall på metall.


Litteratur rediger

Utenlandsk