Åpne hovedmenyen

Gjeterhunder og kveghunder (FCI gruppe 1) eller bruks-, hyrde- og gjeterhunder (NKK) er en gruppe med hunder som består av de to undergruppene fårehunder og kveghunder, avhengig av formålet rasene opprinnelig ble avlet for. Sveitsiske kveghunder (sennenhunder) inngår ikke i inndeling, men er inkludert i FCIs gruppe 2.

Prototypen på en fårehund kan sies å være en mellomstor, hurtig hund med stor kapasitet, alá border collie. FCIs undergruppe fårehunder består av en broket samling ulike hunder og typer, som helt eller delvis kan mangle et felles opphav hva avlformål, anatomi og morfologi angår.

Seksjon 1: fårehunderRediger

Seksjon 2: kveghunderRediger

Seksjonen med kveghunder består av hunder som tradisjonelt har blitt avlet som gjeterhunder for kveg, men mens de australske og azoriske kveghundene fortsatt brukes til slike formål, så må den flamske bouvieren i dag snarere kunne kalles en allsidig brukshund. De sveitsiske sennenhundene inkluderes ikke i FCIs gruppe 1.