Tjenestehund

Tjenestehund er en fellesbetegnelse for hunder som er trent til og utfører en eller annen form for samfunnstjeneste, det være seg som offentlig- eller sivil tjenestehund. Fellesnevneren er at hunder med slik trening kan kalles ut til kortere eller lengre tjeneste i samfunnstjenlige formål.

Offentlig tjenestehundRediger

En offentlig tjenestehund er en hund i kommunal, fylkeskommunal eller statlig tjeneste. Det kan for eksempel være en politihund, tolltjenestehund eller en militær tjenestehund. I noen grad kan slike hunder også sekundært være familiehunder.

Sivil tjenestehundRediger

En sivil tjenestehund er en hund som typisk er trent til sivile oppgaver, for eksempel som ettersøkshund, redningshund, førerhund eller servicehund. Slike hunder er som regel også familiehunder.