Gendarmerie nationale

Gendarmerie nationale er Frankrikes nasjonale gendarmeri, og opprettholder lov og orden ved siden av det sivile politiet, Police nationale. Gendarmeriet hadde i 2023 mer enn 98 155 militære og sivile ansatte.

Gendarmerie nationale
Basisdata
Gendarmerie nationale
Aktiv1791–
LandFrankrike
Overordnet enhetInnenriksministeriet
Størrelse101 000 (2014)
Budsjett7,7 mrd. euro
HovedkvarterIssy-les-Moulineaux
NettsideGendarmerie nationale
Operativt oppdrag
RolleGendarmeri
Franske gendarmer på motorsykkel

Organisatorisk tilhører det Frankrikes militære styrker, men for operasjoner på fransk territorium er det underlagt innenriksministeriet. Mens det sivile politiet har hovedansvar for byer og større tettsteder, er det gendarmeriets oppgave å håndheve lov og orden på den franske landsbygda. I tillegg har Gendarmerie nationale en rekke spesialavdelinger med blant annet fly og helikoptre, sjøpoliti, opprørspoliti, taktiske enheter, seremonielle enheter og vaktpoliti.

OppgaverRediger

OrganisasjonRediger

 • Gendarmeridirektoratet
 • Generalinspektoratet for gendarmeriet;
 • Fylkesgendarmeriet
 • Det mobile gendarmeriet (opprørspoliti)
 • Garde républicaine
 • Oversjøiske gendarmeri
 • Militærpoliti
 • GIGN
 • Maritime gendarmeri
 • Luftgendarmeri
 • Flytransportgendarmeri
 • Materiellgendarmeri
 • Atomvåpengendarmeri
 • Administrasjon og støtteorganisasjon

Regional organisasjonRediger

 
Frankrikes regioner og Korsika.

Gendarmeriet er til stede i 95% av landet der 50% av befolkningen bor. I fastlands-Frankrike er den lokale organiseringen av gendarmeriet basert på den administrative organiseringen av Frankrike og omfatter 13 gendarmerie-regioner tilsvarende de 12 administrative regionene og Korsika. Sjefen for en gendarmeri-region er direkt underlagt generaldirektøren for gendarmeriet og kommanderer alle fylkesgendarmeriavdelinger i sin region.

De kommanderende generaler for de gendarmeriregioner som er etablert ved hovedkvarteret til hver av de syv forsvars- og sikkerhetssonene har, i tillegg til kommandoen for sin egen region, kommandoen til de mobile gendarmerienhetene som er etablert i sonen hans. Det sikrer også operativ ansettelse av visse spesialiserte enheter (spesielt luftenheter). Den republikanske garde er underordnet gendarmeriregionen Île-de-France (Paris forsvars- og sikkerhetssone).

FylkesgendarmeriRediger

 • En fylkesgendarmerigruppe i hvert fylke.
 • Trafikksikkerhetseskadron
 • Overvåkings- og intervensjonstropper
 • Spesialiserte beskyttelsetropper for de sivile atomkraftverk
 • Etterforskningsbrigader. Det er 370 av disse i Frankrike.
 • Minst et fylkesgendarmerikompani i hvert arrondissement
 • En territoriale brigade i hver kantone. Det er rundt 3.600 brigader i Frankrike.
 • Fjell- og høyfjellsgendarmeri. Det er 16 høyfjells- og 5 fjelltropper.

Mobile gendarmeriRediger

 
Gendarmeripanserbil.

Det mobile gendarmeriet (utrykningsgendarmeriet) er spesialister på å opprettholde og gjenopprette orden. Det er også forsterking for fylkesgendarmeriet och andre av gendarmeriets tjenestegrener. Grunnenheten til det mobile gendarmeriet er eskadronen. Den har omtrent 110 gendarmer, fordelt på en stabstroppe og fire marsjtropper inkludert en intervensjonstroppe. Det mobile gendarmeriet har 109 tropper under en kaptein eller major. Fire til ti tropper danner en gruppe kommandert av en oberstløytnant, oberst eller brigader.

Maritime gendarmeriRediger

Det maritime gendarmeri rapporterer til generaldirektøren for gendarmeriet og til sjefen for den franske marine. Det maritime gendarmerie er en del av den nye kystvaktfunksjonen som ble opprettet i 2010. Dens arbeidsstyrke teller omtrent 1100 gendarmer og den har rundt tretti patruljebåter og hurtigbåter spredt over hele kystlinjen samt rundt ti gummibåter anvendt av kystovervåkingsbrigadene.

LuftgendarmeriRediger

Luftgendarmeriet rapporterer til sjefen for det franske luftforsvar. Det hadde i 2021 en styrke på nesten 1000 aktive gendarmer og operative reservister under en brigader. Det er tre grupper, som er kommandert av en gendarmerioberst: Paris, Villacoublay og Bordeaux-Mérignac. En brigade er tildelt hver flybase. Dt er vanligvis kommandert av en høyere underoffiser, tildelt basesjefen og hierarkisk underordnet luftgendarmeiet. Det er fem motorsykkelbrigader i luftgendarmeriet. En ettforskningsseksjon er blant annet ansvarlig for undersøkelser av ulykker med franske og utenlandske militærfly i Frankrike og av franske i utlandet.

FlytransportgendarmeriRediger

Flytransportgendarmeriet har mer enn 1000 gendarmer kvalifisert innen luftfart og flyplasssikkerhet og er tildelt det sivila luftfartstilsynet. Av disse var 60 piloter og 550 trent innen sikkerhetsfeltet (kontrollører, inspektører, revisorer).

MateriellgendarmeriRediger

Materiellgendarmeriet har rundt 280 gendarmer, kommandert av en oberst eller en brigader, og rapporterer direkte til generaldirektøren for gendarmeriet, men innenfor rammen av sine spesifikke oppdrag er den knyttet til det franske direktorat for forsvarsmateriell. Det oppfyller de tradisjonelle oppdragene til gendarmeriet - kriminal-, ordens- og militær politi - og utfører spesifikke interne politi-, beskyttelses- og sikkerhetsoppdrag på steder og institusjoner under direktorat for forsvarsmateriell.

AtomvåpengendarmeriRediger

Atomvåpengendarmeriet rapporterer til generaldirektøren for gendarmeriet samt til forsvarsministeren når det gjelder oppdraget. På basene til de militære enheter som er utstyrt med atomvåpen gir atomvåpengendarmeriet regjeringskontroll, det vil si konstant overvåking av kjernefysisk materiale, permanent kunnskap om dets beliggenhet, dets emballasje, dets spesifisitet, etc. Det består av organiske enheter (50 gendarmer) og deltakelsesenheter (250 gendarmer).

GendarmeriansatteRediger

Forskjellet mellom politiet og gendarmeriet er at polititjenestemennene er sivile statstjenestemenn, i motsetning til gendarmene som er militære tjenestemenn. Antal ansatte i gendarmeriet 2023:

Kategori Offiserer Underoffiserer Vervede Sivile
Felttjeneste og stabstjeneste 6.734 70.190 13.908 0
Teknisk-administrastive korps 4.604 0
Profesjonelle eksperter og spesialister 0 0 0 2.702
Kilde:[1]

OffisererRediger

Optakskravet for utdanning til gendarmerioffiser i felttjeneste er enten mastergrad, sivilingeniørgrad, mastergrad i naturvitenskapelige felt, eller ansettelse som embetsmann med minst fem års ansiennitet eller som kaptein i forsvaret med mastergrad, eller ansettelse som gendarmeriunderoffiser med minst seks års ansiennitet og med bachelorgrad eller med minst 18 års ansiennitet og grad som Adjudant eller høyere. Utdanningen er to år ved gendarmerioffisersskolen.[2]

Opptakskravet for utdanning til offiser ved gendarmeriets teknis-administrative korps er enten mastergrad eller sivilingeniørgrad, ansettelse som underoffiser ved gendarmeriet eller forsvaret eller som statstjenestemann med minst tre års ansiennitet, eller som underoffiser ved teknisk-administrativ støttekorps med minst tre års ansiennitet, eller som embetsmann med minst fem års ansiennitet eller som kaptein i forsvaret med minst åtte års ansiennitet. Utdanningen er to år ved gendarmerioffisersskolen og ved Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne.[3]

Grad Distinksjoner Tilsvarer i Norge
Général d'Armée
(General)
Politidirektør
Général de Corps d'Armée
(Generalløytnant)
Assisterende politidirektør
Général de Division
(Generalmajor)
Politimester
Général de Brigade
(Brigader)
Visepolitimester
Grad Tilsvarer i Norge Gendarmerie
Départementale

Fylkesgendarmeriet
Gendarmerie
Mobile

Utrykningsgendarmeriet
Corps Technique et Administratif
Teknisk og administrativ korps
Garde républicaine
Den republikanske garde
Colonel
(Oberst)
Politiinspektør (driftsenhetsleder)
Lieutenant-Colonel
(Oberstløytnant)
Politiinspektør
Chef d'Escadron
(Major)
Politistasjonssjef
Grad Tilsvarer i Norge Gendarmerie
Départementale

Fylkesgendarmeriet
Gendarmerie
Mobile

Utrykningsgendarmeriet
Corps Technique et Administratif
Teknisk og administrativ korps
Garde républicaine
Den republikanske garde
Capitaine
(Kaptein)
Politioverbetjent
Lieutenant
(Løytnant)
Direkrekrutterte studenter i andre år av gendarmerioffisersskolen.
Sous-Lieutenant
(Fenrik)
Studenter rekruttert fra underoffiserskorpset i andre år og direkrekrutterte studenter i første året av gendarmerioffisersskolen.
Élève Officier
(Offiserelev)
Studenter rekruttert fra underoffiserskorpset i første året av gendarmerioffisersskolen.

UnderoffisererRediger

Underoffiserer i felttjeneste rekrutteres eksternt fra unge menn og kvinner med generell studiekompetanse eller internt fra vervede i gendarmeriet, sikkerhetsassistenter i politiet eller menige i forsvaret. Utdanningen er 12 måneder lang med 8 måneder vid gendarmeriskolen og 4 måneder i felt.[4]

Underoffiserer i teknisk og administrativ støttekorps arbeider i fagfeltene personaladministrasjon og ledelse, logistikk og økonomistyring, bygningsforvaltning, kantine, motorkjøretøy-pansrede kjøretøy og våpenteknikk og ammunisjon. De rekrutteres eksternt fra unge menn og kvinner med generell studiekompetanse eller tre års yrkeserfaring i en av fagfeltene. Ekstern rekruttering skjer fra samme kategorier som for underoffiserer i felttjeneste. Utdanningen starter med tre måneders grunnlegende militær trening etterfulgt av 8-22 ukers opplæring innefor fagfeltet.[5]

Grad Tilsvarer i Norge Gendarmerie
Départementale

Fylkesgendarmeriet
Gendarmerie
Mobile

Utrykningsgendarmeriet
Corps de Soutien Technique et Administratif
Teknisk og administrativ støttekorps
Garde républicaine
Den republikanske garde
Major
(Sersjantmajor)
Politiførstebetjent
Adjudant-Chef
(Kommandersersjant)
Politibetjent 3
Adjudant
(Stabssersjant)
Politibetjent 2
Maréchal des Logis-Chef
(Oversersjant)
Politibetjent 1
Gendarme
(Gendarm)
(Sersjant 1. klasse)
Élève Sous-officiers
(Underoffiserelev)
Politistudent finnes ikke

VervedeRediger

De vervede (Gendarme-adjoint) i felttjeneste deltar i alle feltoperasjoner, i en brigade, i en fjelltropp, innenfor den republikanske garde, på rettssenteret eller sammen med hundeførere. For disse stilles ingen spesiell utdanningskrav for optak. De utdannes i 13 uker til et yrkesfaglig nivå tilsvarende yrkesskole for vektere. De vervede er ansatt på åremål om ett år som kan fornyes fem ganger. Som ansatte får de idrettstrenig og trening for å bestå underoffiserkonkurransen eller utvalget for teknisk og administrativ støttekorps og tilgang til underoffiserkonkurransen internt uten diplomnivå.[6]

De verved i fagtjeneste arbeider i fagfeltene motorkjøretøy-pansrede kjøretøy, byrå, bygningsvedlikehold, kantine, telekommunikasjon-datamaskin og transport. De må ha en yrkesfaglig utdanning fra vidergående skole eller yrkeserfaring, bortsett fra fagfeltene "byrå" og "telekommunikasjon-datamaskin" for hvilke minimumsnivået er generell studiekompetanse. De utdannes under två uker i militære verdier, fysisk trening, bruk av telekommunikasjon, sikker håndtering av våpen med videre. Ansettelsesvilkårene er de samme som for verdede i felttjeneste.[7]

Grad Gendarmerie
Départementale & Mobile
Aspirant
(Kadett)
Gendarme Adjoint Maréchal-des-logis
(Sersjant)
Gendarme Adjoint Brigadier Chef
(Korporal)
Gendarme Adjoint Brigadier
(Visekorporal 1. klasse)
Gendarme Adjoint 1ère Classe
(Visekorporal)
Gendarme Adjoint
(Menig)

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger