Geez

(Omdirigert fra «Ge'ez»)

Geez er et gammeletiopisk sørsemittisk språk i den afroasiatiske språkfamilien. Språket ble talt av semitter (jøder) som utvandret til Etiopia fra Sør-Arabia i førkristen tid, og som deretter blandet seg med den eldre hamittiske befolkningen i landet.[1]

De eldste tekster på geez er innskrifter fra 300-tallet e.Kr.; skriftene mangler vokaltegn likesom de fleste andre semittiske skriftspråk, men i påfølgende århundrer betegnes vokaler ved små streker eller modifikasjoner av konsonanttegn. Den eldste bibeloversettelsen på geez stammer fra ca. år 500, og i århundrene som fulgte dukket det opp en rekke oversettelser av apokryfe bibeltekster, for eksempel Henoks bok.[1] Litteratur på geez består nesten utelukkende av slike religiøse oversettelser, og det lille som eksisterer av originallitteratur er også av kirkelig art, som salmer. Ettersom kirkelitteraturen er forfattet på dette språket er det blitt den etiopiske kirkes liturgiske språk. Fra 900-tallet av ble geez avløst som talespråk av tigrinja og amharisk, der det hamittiske innslag er enda sterkere enn i geez.[1]

Språket var det offisielle språk i Kongeriket Aksum og ved det etiopiske keiserhoffet. I dag brukes geez i hovedsak utelukkende som liturgisk språk i den etiopiske ortodokse kirke, den eritreiske ortodokse kirke, den etiopiske katolske kirke, samt i det jødiske samfunnet Beta Israel.[trenger referanse]

Se også Rediger

Referanser Rediger

  1. ^ a b c Geez. (2014, 13. januar). I Store norske leksikon. Hentet 10. mai 2017 fra https://snl.no/geez.