Enoks bok

(Omdirigert fra «Henoks bok»)

Enoks bok eller Henoks bok er en jødisk pseudepigrafi, det vil si et anonymt verk tilskrevet en kjent forfatter, i dette tilfellet den gammeltestamentlige patriarken Enok.

Josva 1: 1, registrert i Aleppo Codex.
Gresk manuskript av Enoks bok, 4. århundre.

Det finnes også to senere Enoks bøker innenfor samme genre som påberoper seg Enok som forfatter. Disse kalles gjerne annen og tredje Enoks bok, for å skille dem fra første Enoks bok.

Innhold rediger

Enoks bok er på samme måte som de fem Mosebøkene sammensatt av fem adskilte traktater, og ble til over et tidsspenn på flere hundre år, grovt regnet fra ca. 300 f.Kr. til 300 e.Kr. Boken er en såkalt apokalypse (åpenbaring), og skildrer en serie åpenbaringer som skal være mottatt av urtids-patriarken Enok. Boken inneholder mange religiøse forestillinger som senere inngår i kristendommen, bl.a. tanken om belønning og straff etter døden, dommedag og den gåtefulle skikkelsen Menneskesønnen. Mange forskere antar derfor at kristendommen i sin tidlige fase kan ha mottatt viktig påvirkning fra det idémessige innholdet i Enoks bok.[1]

Skriftet inneholder unikt materiale om opprinnelsen til demoner og nefilim (= «falne engler»); sistnevnte var avkom av gudesønner og menneskedøtre («Adams døtre»). Nefilim skulle ha fremkalt syndfloden ettersom neste setning (1. Mosebok 6,5) innleder syndflodsberetningen, og fordi de omtales som «falne»; men det skyldes deres «fall» ved å være halvt menneskelige.[2]

Det er også en profetisk redegjørelse for Messias' tusen år lange regjeringstid.[3]

Enoks bok gikk i glemmeboken i Vesten som mange andre gnostiske skrifter. Boken ble imidlertid bevart i Den etiopiske ortodokse kirke og gjenoppdaget av en skotsk oppdagelsesreisende, Jack Bruce, mot slutten av 1700-tallet. Senere fant arkeologer adskillige eksemplarer av Enoks bok ved utgravningene av Dødehavsrullene i ruinene etter det jødiske klostersamfunnet ved Qumran.

En norsk utgave av Enoks bok kom for første gang i 2004, utgitt i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter.

Erich von Däniken er i sine teorier og i flere av sine bøker opptatt av Enoks bok hvor det snakkes om himmelens vesener som kommer ned til jorden.[4]

Paralleller til Bibelen rediger

R.H. Charles påviste at den første delen av Enoks bok inneholder en midrash til 5. Mosebok:

 • Femte Mosebok 33:2: «Herren kom fra Sinai, fra Se'ir strålte han fram for dem. I lysglans kom han fra Paran-fjellet med titusener av hellige, som strømmet fram på hans høyre side.»
 • Enoks bok 1:9: «Og se! Han skal komme med ti tusen ganger ti tusen hellige engler for å la sin dom ramme alle. Og han skal ødelegge de onde og kreve alle mennesker til regnskap for deres gjerninger.»
 • Judas' brev 14-15: «Det var også om dem Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: ««Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall for å holde dom over alle og kreve hvert menneske til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, disse gudløse synderne.»»

Referanser rediger

 1. ^ Terje G. Simonsens essay «Enok – den glemte profet», i innledning til den norske utgaven fra 2004
 2. ^ Ellen White: Who are the Nephilim? 17. februar 2023
 3. ^ «The Book of Enoch, Section I». ccel.org. Besøkt 4. juni 2021. 
 4. ^ «Erich von Däniken». www.daniken.com. Besøkt 14. oktober 2021. 

Litteratur rediger

 • Enoks bok. Oversatt av Rolf Furuli ; innledende essay av Terje G. Simonsen. Bokklubbene, 2004. LXXXVII, 191 s. (Verdens Hellige Skrifter; 24). ISBN 82-525-5177-7
 • Margareth Barker: The lost Prophet; The Book of Enoch and its Influence on Christianity, London 1988
 • Gabriele Boccaccini (red.): The Origins of Enochic Judaism, Torino 2003
 • James Vanderkam: Enoch – a Man for all Generations, Columbia SC 1995
 • R.H. Charles: Book of Enoch: Together with a Reprint of the Greek Fragments. SPCK 1910