Sørsemittiske språk

Sørsemittiske språk er etter mange språkforskeres klassifisering en gruppe av semittiske språk som omfatter sørarabiske språk og etiopiske språk, i tillegg til de utdødde språkene i gruppen gamle sørarabiske språk.

Disse språkenes opprinnelsessted har vært gjenstand for mange diskusjoner. Mange språkforskere har tenkt seg at de kan ha vært talt av en gruppe mennesker i det sydlige Arabia som flyttet inn i Afrika, men i dag ser man på det som usikkert. For øvrig har noen hevdet at semittiske språk i sin helhet oppstod i Etiopia. Men dette regnes også i dag for usikkert.