Sørarabiske språk

Sørarabiske språk kan sikte til både de moderne sørarabiske språk og fortidens gamle sørarabiske språk. Tidligere antok man at de moderne sørarabiske språk stammet fra fortidens sørarabiske språk, men det anser man ikke lenger for sannsynlig.

Sørarabiske språk
RegionJemen, Oman
Lingvistisk klassifikasjonAfroasiatisk
Semittisk
Sørsemittisk
Sørarabiske språk
Videre inndeling
InndelingMehri
Soqotri
Shehri
Bathari
Harsusi
Horyot

Portal: Språk

Disse språkene er semittiske språk som til tross for navnet ikke er dialekter av arabisk, men egne språk. De kalles sørarabiske fordi de tales i den sørlige delen av Den arabiske halvøy.

De moderne sørarabiske språk omfatter: