Etiopiske språk

Etiopiske språk er en gruppe av de semittiske språk. De tales i det nordøstlige Afrika.

Språkgruppen omfatter språk som kirkespråket geez og dagens talte amharisk i Etiopia, samt tigrinja i det nordlige Etiopia og sentrale Eritrea, tigré i Eritrea og Sudan, argobba, hareri og gurage.