Gauldalen (valgkrets)

tidligere valgkrets til stortingsvalg i Norge

Guldalen (moderne skrivemåte: Gauldalen) var en valgkrets i Søndre Trondhjems amt ved stortingsvalgene fra 1906 til 1918. Ved disse stortingsvalgene praktiserte man en valgordning med direkte flertallsvalg i enmannskretser.[1] Guldalen valgte således én representant og én personlig vararepresentant.

Valgkretsen Guldalen bestod av herredene Røros, Aalen, Holtaalen, Singsaas, Budalen, Støren, Soknedalen, Horg, Hølandet, Flaa og Melhus med rundt 21 000 innbyggere og 10 000 stemmeberettigede etter innføringen av kvinnelig stemmerett.[2][3]

ValgresultatRediger

Valgår Venstre Samlingspartiet Socialistene Andre
1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[4] 1 069 37,7% 1 325 39,3% 441
412
30,0% 926 27,5% 909 32,0% 1 119 33,2%
1909[5] 1 279 28,5% 1 626 29,5% 855(FV)
151(H)
22,4% 1 665
 
30,2% 1 818 40,5% 2 225 40,3% 375(K) 8,4%
1912[6] 1 599 34,5% 2 659 49,1% 668(FV)
421(H og K)
23,4% 402
 
7,4% 1 941 41,9% 2 336 43,1%
1915[7] 2 158 33,7% 1 034(H og FV) 16,1% 3 206 50,03%
1918[8] 3 079 42,9% 4 227 53,3% 560(H og FV) 7,8% 3 218 44,8% 3 674 46,3% 327(Uavh) 4,6%

StortingsrepresentanterRediger

Periode Representant Parti Vararepresentant Parti
1907–1909 Gårdbruker og lærer Anders Bergan, Røros Venstre Stasjonsmester Klaus J. Søberg, Melhus Samlingspartiet
1910–1912 Lærer Ole Jensen Guldal, Røros Socialistene Gårdbruker og slakter Svend Larsen Skaardal, Aalen Socialistene
1913–1915 Gårdbruker og statsrevisor Anders Bergan, Røros Venstre Gårdbruker Thomas Bogen, Singsaas Venstre
1916–1918 Gårdbruker Svend Larsen Skaardal, Aalen Socialistene Jernbanearbeider Ole Fremo, Flaa Socialistene
1919–1921 Gårdbruker Ingebrigt Ingebrigtsen Huus, Singsaas Venstre Gårdbruker Magnus H. Lodgaard, Melhus Venstre

ReferanserRediger