Gardhammar (også skrevet Gardhamar, Garhammar og Garhammer) er ei grend og en tidligere holdeplass (nedlagt 1970) på Bergensbanen i Ytre Soknedalen, i Ringerike kommune. Begge er oppkalt etter gården med samme navn. Grenda ligger langs riksvei 7, mellom Jonsrud og Bårnås. Ved Gardhammar er det også avkjøring til Skotland på sørsiden av Sogna, der Skotlandveien til Veme går langs sørsiden av elva.

Gården Gardhammar nevnes først i et diplom fra 1657, og alt den gang var den delt i søndre og nordre Gardhammar. Den har gårdsnummer 66 i Ringerike.


Autoritetsdata