Galleri Per

Galleri Per var et visningsrom for moderne norsk kunst. Galleriet ble opprettet i 1940 av Per Rom, som var innehaver av galleriet frem til det i 1953 ble omgjort til en selveiende stiftelse. En rekke av de relativt ukjente norske kunstnerne som stilte ut i Galleri Per, har i ettertid blitt anerkjent som sentrale i norsk kunsthistorie.

Noen av kunstnerne som stilte ut i Galleri Per (i alfabetisk rekkefølge):