Galleri

Wikimedia-pekerside
For kjøpesenteret Galleriet, se Galleriet (kjøpesenter)

Ordet galleri kan brukes i forskjellige betydninger:

  • Galleri er et visningsrom for kunst, et kunstgalleri. I praktbygninger er galleriet ofte rikt dekorert og brukes ofte til å vise frem en kunstsamling.
  • Ordet galleri brukes også om lokale for selve utstillingen som stiller ut og ofte selger bilder. I nyere tid blir ordet også brukt om nettsider som viser frem bilder.
  • Et galleri er en gang i en bygning som er åpen på den ene langsiden. Galleriet kan være brukt i en kirke i stedet for, eller i tillegg til et triforium.
  • En utvendig gang på hus eller festningsverk blir også kalt et galleri, og betegnelsen brukes også om plasser øverst i et teater.
  • Et galleri er også forretningslokaler der små butikker ligger side om side som for eksempel Galleria Vittorio Emanuele II° i Milano.
Galleria Vittorio Emanuele II° i Milano