Fylkesvei 454 (Akershus)

Fylkesvei 454 i Akershus gikk mellom Dal og Nygard i Ullensaker.

Trondheimsvegen
Trondheimsvegen
Fylkesvei 454 mellom Kløfta og Jessheim med Gardermobanenen og E6 til høyre
Strekning
Dal–Nygård, Ullensaker
Data
Lengde25,5 km
StatusFylkesvei
FylkeAkershus
Tilstøtende riksveier

Fylkesvei 454 på Jessheim
Krysset mellom Fylkesvei 454 og Fylkesvei 456 ved Haugsdyet

Høsten 2015 ble 5,7 km med ny gang- og sykkelvei mellom Kløfta og Jessheim ferdigstillt. Gang- og sykkelveien er 3,5 meter bred og går langs vestsiden av fylkesvei 454. Gangveien ble offisielt åpnet av ordfører Harald Espelund den 20.10.2015[1]

2019 ble veien erstattet av fylkesvei 1553, og av delstrekninger av fylkesvei 1496 og fylkesvei 1551.[2]

Kommuner og knutepunkter

rediger


  Ullensaker

Trondheimsvegen

 •  
Fv501 Trondheimsvegen fra Risa bru gjennom Eidsvoll mot   Dal i Ullensaker
 •   Risa bru (Risa, kommunegrense, 15 m)
Råholt
 •  
Fv462 Mogreinavegen fra Bondal bru til Bjørtomt (6,9 km)
 •  
Fv458 Vardevegen mot Fv450 Borgen
 •  
  Uten navn fra Mogreinakrysset mot Dal
 •  
  Uten navn fra Mogreinakrysset mot   Valhallkrysset
 •  
Fv462 Mogreinavegen fra Kloppeløkken til Bondal bru
 •  
Fv461 Hauerseteervegen fra Li til   179 Likrysset, Hauerseter
 •  
Fv461 Lievegen fra Li mot Fv530 Trandumskogen
 •  
Kv Hovinmovegen til Fv469 Langdal
 •   Kristenstudalen bru (over E6, 60 m)
 •  
Pv Bonntjennsvegen til Hovimoen
Jessheim
 •  
174 Jessheimvegen fra Grønvoll til     Herva, felles trasé ca. 300 m

Jessheimvegen

 •  
174 Jessheimvegen fra Grønvoll til   Dalstua

Trondheimsvegen

 •  
Kv Nordbyvegen til 174 Gystadmarka
  Nordby holdeplass
 •  
Fv459 Ringvegen til 178 Jessheim stasjon
Fv459 Ringvegen til 178 Gjestad
 •  
Kv Furusethgata til Fv459   Jessheim stasjon
 •  
178 Storgata fra Jessheim mot 174 Myrtangen
178 Gardermovegen mot 120 Eltonåsen i Nannestad
 •  
Kv Gotaasalleen til 178 Jessheim stasjon
 •  
Kommunal vei til Langeland
Arm til Gjestad (1,5 km)
 •  
Kv Dølivegen 
Kv Romsaas allé til 178 Døli
Jessheim
 •  
178 Gardermovegen fra Gjestad mot 120 Eltonåsen i Nannestad, og mot Jessheim sentrum
 •  
  Uten navn fra Langeland mot   Jessheim
 •   Langeland bru (over E6, 93 m)
 •  
  Uten navn fra Langeland mot   Kløfta
 •  
Fv456 Kjerkevegen fra Haugsdyet til Fv450 Ullensaker kirke (4,1 km) →  
Kløfta
 •  
Fv452 Ullersmovegen fra Kløfta til Fv256 Ile
Fv455 Gjerdrumsvegen til Fv428 Averstad
 •  
Fv260 Trondheimsvegen fra kommunegrensen ved Nygard mot 171 Mo i Sørum

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger