Åpne hovedmenyen
Furuøyene biotopvernområde
LandNorge Norge
Områdenoen snaue holmer og skjær i Tyrifjorden, nær Tyristrand i Ringerike kommune, Buskerud
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

0,015 km²
0,0005 km²
0,0145 km²
Opprettet22. juni 2018

Furuøyene biotopvernområde
60°4′23″N 10°6′17″E

Furuøyene biotopvernområde (cirka 15 daa, hvorav cirka 0,5 daa landareal)[1] ligger utenfor Skarvhella (ved Tyristrand) i Tyrifjorden og ble fastsatt ved kgl. res. 22. juni 2018 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 38 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.[2] Verneområdet ligger i Ringerike kommune, Buskerud, og inngår i Tyrifjorden våtmarkssystem IBA. Det består av noen snaue holmer og skjær og en sone på cirka 50 m rundt disse.

Biotopvernområdet skal bevare et område som har særskilt betydning som økologisk funksjonsområde i form av hekkelokalitet for makrellterne, hettemåke og fiskemåke. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.[2]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Klima- og miljødepartementet (2018) Kart over Furuøyene biotopvernområde. Klima- og miljødepartementet, juni 2018
  2. ^ a b Klima- og miljødepartementet (2018-06-22) Forskrift om vern av Furuøyene biotopvernområde, Ringerike kommune, Buskerud fylke. Klima- og miljødepartementet, 22. juni 2018